24.04.2022

Fałszywe zaświadczenia o szczepieniu na Covid-19

prawo-karne

1. Rośnie problem fałszywych zaświadczeń o szczepieniu na Covid-19

Codziennie media donoszą o kolejnych przypadkach wystawiania bądź posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami o szczepieniu na Covid-19. Takie zaświadczenie ułatwia bowiem przekroczenie granicy, dostęp do usług przeznaczonych wyłącznie dla osób zaszczepionych. Im więcej przywilejów dla zaszczepionych, tym większy popyt na zaświadczenia. Ogłoszenia o fałszywym certyfikacie można znaleźć w Internecie, na grupach Facebookach. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce „zaświadczenie o szczepieniu przeciwko Covid-19”, żeby trafić na co najmniej kilka stron oferujących wystawienie owego zaświadczenia. Do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają informacje o udziale lekarzy w wystawianiu fałszywych zaświadczeń potwierdzających szczepienia przeciwko COVID-19 oraz związanymi z tym działaniami polegającymi na niszczeniu dawek szczepionek i fałszowaniu dokumentacji medycznej w celu uzasadnienia wydania takiego zaświadczenia, o czym możemy przeczytać na stronie internetowej NIL.
Zarówno za wystawienie fałszywego zaświadczenia o szczepieniu na Covid-19, jak również za posłużenie się takim sfałszowanym zaświadczeniem w Polsce grozi odpowiedzialność karna.

2. Odpowiedzialność lekarza za fałszywe zaświadczenie o szczepieniu na Covid-19

Odpowiedzialność lekarza za wystawienie fałszywego zaświadczenia o szczepieniu na Covid-19 wprowadza przede wszystkim przepis art. 271 k.k. czyli tzw. fałsz intelektualny.

Przepis art. 271 k.k. stanowi, że: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Lekarz nie jest funkcjonariuszem publicznym, nie występuje bowiem w zamkniętym katalogu osób wymienionych w art. 115 § 13 k.k., jednakże w tym przypadku lekarz wystawiający fałszywy certyfikat potwierdzający fakt zaszczepienia jest w rozumieniu tego przepisu „inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu”.

05.05.2023

Podział majątku – niezwykle istotna kwestia w sprawach rozwodowych

Zobacz więcej

20.04.2023

Czy do rozwodu potrzebni są świadkowie? Odpowiadamy!

Zobacz więcej