Koszt porady prawnej wynosi 300zł za godzinę

Wysokość honorarium za poprowadzenie całej sprawy zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, a także od przewidywanego nakładu pracy adwokata i czasu trwania postępowania. Każdorazowo jednak koszt ten oraz zasady rozliczania są ustalane z Klientem przed podjęciem się poprowadzenia danej sprawy.

Istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

Koszt porady prawnej
Stała obsługa prawna

W ramach współpracy z Kancelarią istnieje możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną.

Pozwala to na korzystanie z obsługi prawnej Kancelarii w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom Klienta instytucjonalnego.

Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia Klientowi najbardziej komfortowy sposób korzystania z usług Kancelarii. Pozwala również na zoptymalizowanie kosztów udzielanej pomocy prawnej. Ponadto, umowa o stałą obsługę prawną pozwala Kancelarii lepiej poznać potrzeby Klienta, jak również ułatwia bezpośrednią współpracę Klienta z Kancelarią.

Kontakt

Skontaktuj się

Zobacz więcej