04

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Czym są wypadki komunikacyjne?

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie z udziałem przynajmniej jednego pojazdu, w wyniku którego osoba poszkodowana odnosi uszczerbek na zdrowiu lub dochodzi do śmierci osoby biorącej w nim udział.

Do najczęstszych przyczyn wypadków należą m.in.:

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
  • nieznajomość lub lekceważenie zasad ruchu drogowego,
    nagłe wtargnięcie na jezdnię

Wypadki drogowe – dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Każdy, kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa
w ruchu powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni podlega odpowiedzialności karnej. Niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą wypadku, czy jego ofiarą, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego adwokata od wypadków komunikacyjnych.

Jeśli jesteś sprawcą wypadku drogowego, nie zwlekaj z udaniem się po pomoc prawną. Im szybciej zareagujesz, tym więcej możliwości pomocy otrzymasz od adwokata. Adwokat udzieli informacji, jakie konsekwencje mogą Cię spotkać, ale też, jakie masz możliwości obrony.

Jeśli jesteś ofiarą wypadku, nie zapominaj o swoich prawach. Jednym z nich jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności oraz uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia. Skontaktuj się z adwokatem już na etapie postępowania przygotowawczego, dzięki czemu będziesz mieć szersze możliwości dochodzenia swoich praw. Pamiętaj, że jeśli w wypadku doszło do śmierci bliskiej Ci osoby, również możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika i dochodzić roszczeń od sprawcy!

W mojej praktyce adwokackiej zajmuję się zarówno dążeniem do skazania sprawcy na gruncie prawa karnego, jak i dążeniem do rekompensaty na gruncie prawa cywilnego.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Należy rozróżnić odszkodowanie komunikacyjne oraz zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny. Odszkodowanie komunikacyjne w Bielsku Białej dotyczy strat materialnych, np. koszty leczenia, utracony dochód. Zadośćuczynienie dotyczy szkód niematerialnych, takich jak doznana krzywda, ból, cierpienie.

Możesz ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny, jeśli:

  • doznałeś uszczerbku na zdrowiu,
  • w wyniku wypadku doszło do śmierci bliskiej Ci osoby.

Odszkodowanie komunikacyjne może odbyć się poprzez między innymi zwrócenie kosztów leczenia. Zadośćuczynienie natomiast ma na celu finansową kompensację szkód niematerialnych, takich jak doznana krzywda, ból, cierpienie, przy czym ma to być adekwatna do konkretnej sytuacji suma pieniężna, która może sprawić, że odczuwane cierpienie ulegnie zatarciu. Możliwe jest również ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie wywołujące szkodę na przyszłość, na wypadek ujawnienia się skutków tego zdarzenia w przyszłości.

Pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania w Bielsku-Białej

W mojej Kancelarii adwokackiej zajmuję się sprawami o:

  • odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
  • odszkodowanie należne osobom bliskim z tytułu śmierci członka rodziny,
  • mediacjami między klientem a ubezpieczycielem.

Działam zarówno na rzecz ofiar, jak i sprawców wypadków drogowych

Jeśli doznałeś krzywdy w związku z wypadkiem drogowym lub chcesz skonsultować zdarzenie, które miało miejsce, skontaktuj się ze mną:

lub umów spotkanie w mojej Kancelarii adwokackiej w Bielsku-Białej:

Adwokat Anna Pasierbiewicz
Plac Świętego Mikołaja 4/6
43-300 Bielsko-Biała

Skontaktuj się

Wyślij wiadomość
skontaktuj-sie-odszkodowania

Kontakt

Skontaktuj się

Zobacz więcej